Energetikai helyzetkép

Napjaink egyik kulcsfontosságú feladata, hogy újabb lehetőségeket találjunk az energia hatékony és ésszerű felhasználására. Nemcsak a környezettudatos gondolkodás elterjedése, a fosszilis energiaforrások korlátozott mennyisége és a kimerülőben lévő készletek teszik sürgetővé a probléma megoldását, hanem az egyre növekedő energiaárak is.

A magyarországi lakásállomány összetételének és műszaki állapotának vizsgálatai szerint a külső térelhatároló falak szempontjából a magyarországi lakóépületek több mint fele gyenge hőszigetelésű, messze nem elégíti ki a mai kor követelményeit, és csak elenyésző mértéke mondható közepesnek vagy jónak.

A jelenlegi hőtechnikai mutatók javíthatók utólagos hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével. A felújítás különösen időszerű, hiszen a lakások a nem megfelelő hő-, hang- és vízszigetelése pazarló energiafogyasztást eredményez. Ezért a felújításon belül az energiamegtakarítást eredményező felújítások kiemelt figyelmet érdemelnek.

Hazánkban az éves energiafogyasztás mintegy harmadát az épületek üzemeltetése teszi ki.

A jelentős energiafogyasztásnak a gazdasági következményeken túl környezetkárosító hatása is van. Az energiatakarékos üzemeltetésű lakások építésével, illetve az épület ilyen módon történő felújításával csökkenteni lehet a lakosság energiafelhasználását és ezzel egy időben a meglévő épületállomány fizikai állapota is javul, melynek eredményeként az értéke növekszik.

Az energiaárak növekedése következtében a családok, cégek és intézmények jövedelmük egyre nagyobb hányadát költik közüzemi díjakra. Mindenki részéről egyre fokozottabban jelentkezik az igény a fűtési rendszerek átalakítására, korszerűsítésére, a megújuló energiák felhasználására.

Becslések szerint másfélszer akkora az energiapazarlás hazánkban, mint az unió fejlett országaiban!

A földgáz árának állandó és várható növekedése ösztönzőleg hat az utólagos hőszigetelésre és a fűtési rendszerek korszerűsítésére, energia megtakarító intézkedések meghozatalára.

Energiaszint csökkentése ház, lakás esetén

Lehetőségek építészeti oldalról:

 • Külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése
 • Nyílászárók cseréje
 • Árnyékolók, szellőztetések, lakáshasználati szokások változtatása
 • Tájolás, átalakítás, hozzáépítés

Lehetőségek gépészeti oldalról:

 • Kazánhatásfok-javítás, kazáncsere, modern kondenzációs technika alkalmazása
 • Szolár rendszer kiépítése és alkalmazása
 • Hőszivattyús rendszer kiépítése és alkalmazása
 • Pellet vagy egyéb biomassza jellegű fűtés kiépítése és alkalmazása

Sajnos a fenti tételek mindegyikével az a gond, hogy jelentős beruházással járnak, hosszadalmas megtérüléssel. Sok esetben az adott épület folyamatos üzeme mellett nem is kivitelezhetőek. A hazai gyakorlat azt mutatja, hogy ezen beruházásokra sem a lakosságnak, sem pedig az állami intézményeknek nincs tőkéje, de még a versenyszférában dolgozó cégeknek sem mindig.

Cégünk ezért próbál a hazai piac minden szereplője részére egy olyan megoldást nyújtani, amely kis beruházással komoly energiamegtakarítást eredményez.

A megoldás a HEATKEEPER™ energiamegtakarító panelek alkalmazása.

A panelek előnyei:

 • Könnyű telepítés, radiátorok eltávolítása nélkül.
 • Tudományosan bizonyított energiahatékonyság és a fűtési költség csökkenése.
 • Hosszú élettartamú. Az innovatív tervezést és a legmagasabb minőséget, értéket hozza hazánkba.
 • A fűtésmegtakarításon kívül javítja a hőeloszlást otthonában, ezzel segítve a hideg területek megszüntetését.
 • Vizsgálatok és tanulmányok azt mutatják, hogy a fűtési költségek tekintetében 20-30%-os megtakarítás érhető el.